logo
+420 582 335 622


Rozhodce

 Rozhodce

Možnost sjednání rozhodčí doložky, podle které budou rozhodovány spory jinou osobou než soudcem

Více..

Poradenství online

 Poradenství online

Poskytování právních služeb online je jedinečný způsob, jak zajistit časovou a finanční úsporu na straně klienta a zároveň rychlost poskytnuté právní služby.

Více..

Ceník

 Ceník

Lze sjednat hodinovou odměnu, podílovou odměnu z výsledku sporu, paušální odměnu nebo úkonovou odměnu.

Více..


Ukrajina - Právní pomoc

 Ukrajina - Právní pomoc

Právní pomoc pro občany Ukrajiny postižených současnou situací zdarma.

Více..

Občanské právo

 Občanské právo

Právo nemovitostí, Dědické právo, Smluvní právo, Přepravní právo

Více..

Rodinné právo

 Rodinné právo

Manželské majetkové právo, výživné, úprava rodičovské odpovědnosti a styku, rozvody a vypořádání SJM, ochrana před domácím násilím, ústavní výchova, osvojení, pěstounství

Více..


Pracovní právo

 Pracovní právo

Pracovněprávní dokumentace, Zánik pracovního poměru a ochrana, Dlužná výplata nebo pracovní úraz

Více..

Pohledávky a insolvence

 Pohledávky a insolvence

Vymáhání pohledávek, Exekuční spory, Insolvenční právo

Více..

Obchodní právo a spolky

 Obchodní právo a spolky

Založení obchodních společností, Převod obchodních podílů, Vedení valných hromad a schůzi, Průmyslové právo – ochranné známky, patenty aj., Myslivecké právo a spolky

Více..


GDPR a ochrana osobnosti

 GDPR a ochrana osobnosti

Ochrana osobních údajů, Ochrana osobnosti

Více..

Trestní právo

 Trestní právo

Obhajoba v trestních věcech, Zastoupení poškozeného a náhrada škody

Více..

Správní právo

 Správní právo

Navrácení řidičského oprávnění, Cizinecké právo, Další správní řízení

Více..


Daňové právo

 Daňové právo

Zastoupení daňového subjektu v daňovém řízení, Zastupování daňového subjektu v řízení před soudy, Obhajoba daňového subjektu

Více..

Domácí násilí

 Domácí násilí

Vykázání a jiná ochrana před domácím násilím, Zastupování obětí trestných činů

Více..

Zdravotnické právo

 Zdravotnické právo

Náhrada újmy za postup non-lege artis, Dříve vyslovené přání, Zástupný souhlas, Ochrana před odpojením od přístrojů

Více..


Držitelé zbrojních průkazů

 Držitelé zbrojních průkazů

Postup při získání zbrojního průkazu a nákupního povolení, Zastupování držitelů zbrojních průkazů, Okolnosti vylučující protiprávnost – nutná obrana

Více..