logo
+420 582 335 622
 Poradenství online

Mimo klasické zastoupení klientů při osobním setkání nabízím rovněž poskytování právních služeb online. Uvedená možnost je vhodná pro klienty, kteří nemají dostatek času dostavit se do advokátní kanceláře a svůj problém probrat osobně. Tento postup je vhodný v případě základní smluvní dokumentace, právních rozborů a analýz či jednorázových rad.

Jak to funguje?

První setkání advokáta s klientem musí proběhnout v bezpečném online prostředí, ve kterém se advokát s klientem uvidí a uslyší přes zvolený komunikační software. Klient je při této příležitosti advokátem ztotožněn skrze předložený průkaz totožnosti. Uvedený postup slouží nejen pro vzájemné poznání klienta a advokáta, ale rovněž pro ověření případného střetu zájmů advokáta. Při této úvodní schůzce jsou probrány rovněž podmínky poskytování právních služeb včetně ceny a je uzavřena smlouva o poskytování právních služeb. První schůzka může proběhnout zejména přes následující virtuální prostředí: Skype, MS Teams nebo Zoom. Další komunikace mezi klientem a advokátem již může probíhat libovolným způsobem za předpokladu, že je zaručena její diskrétnost.

Kdy to není možné?

Zákon stanoví omezení, při kterých není možné právní služby online bez dalšího poskytnout. Jedná se o specifické obchody, jako je advokátní úschova při prodeji nemovité věci či správa obchodního podílu. V těchto případech je první jednání u advokáta nutné konat osobně

Kontakt

Chcete-li se domluvit na poskytování právních služeb online, jednoduše mne zkontaktujte na emailové adrese kancelar@greplak.cz nebo využijte chytrý formulář na titulní straně v sekci Rychlý kontakt.