logo
+420 582 335 622
 Daňové právo

Účelem daňového práva (resp. daňového řízení) je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Je možné jej rozdělit na daňové právo hmotné (jaké jsou podmínky zdanění a osvobození od daně) a daňové právo procesní (řízení, které vede ke zjištění, stanovení a zaplacení či vymožení daně). Mnohdy však zastoupení daňového subjektu neskončí jen u orgánů finanční správy, ale je nutné za účelem obhajoby práva daňového subjektu podat proti rozhodnutí správce daně žalobu ke správnímu soudu a případně i následně kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

V rámci daňového práva úzce spolupracuji se Specialis s.r.o., advokátní kanceláří, kdy se na nás klienti mohou obracet zejména v následujících oblastech:

- zastupování daňového subjektu v daňovém řízení (před orgány finanční správy),

- zastupování daňového subjektu ve správním soudnictví (krajské soudy, Nejvyšší správní soud), u Ústavního soudu ČR nebo u Evropského soudu pro Lidská práva ve Štrasburku,

- obhajoba daňového subjektu v trestním řízení.