logo
+420 582 335 622
 Správní právo

Správní právo je nejširší právní odvětví, do kterého spadají rozličné lidské činnosti regulované právem - například právo matriční, živnostenské, stavební, životního prostředí, přestupkové, sociálního zabezpečení a mnoho dalších. I v těchto oborech Vám mohu nabídnout své služby. Mezi mé specializace v této oblasti spadá zejména:

Přestupkové právo (správní trestání)

V rámci kontrolního a následně přestupkového řízení je vhodné se pro maximalizaci ochrany práv nechat zastoupit advokátem, který zná, v jakých lhůtách je třeba učinit příslušný procesní úkon včetně opravných prostředků. V rámci účinných prostředků při zastupování klienta je někdy nezbytné proti rozhodnutí správního orgánu podat i žalobu ke správnímu soudu, nebo se jiným způsobem domáhat jeho práv. Zastoupení nabízím jak obviněnému, tak poškozenému. 

Dopravní právo

Ačkoli je dopravní právo spjato spíše se správním trestáním, neomezuje se jen na tuto oblast. Nabízím rovněž pomoc při tzv. vybodování a při žádosti o navrácení řidičského oprávnění.

Cizinecké právo

Potřebujete vyřídit povolení k pobytu na území České republiky? Máte problém s trvalým pobytem, vyřízením zaměstnanecké karty nebo Vám hrozí správní vyhoštění? I v těchto oblastech Vás mohu zastoupit.

Další správní řízení

Jak jsem již výše uvedl, správní právo je široké odvětví, do kterého spadá mnoho oborů. Rád Vám pomohu i v dalších oborech správního práva a nenechám Vás na holičkách!