logo
+420 582 335 622
 Občanské právo

Občanské právo je základní pilíř soukromého práva. V jeho rámci poskytuji širokou škálu právních služeb od osobních konzultací, sepisu smluv či jiných dokumentů až po zastupování v řízení před soudy či jinými orgány veřejné moci. V rámci řešení Vašeho požadavku se snažím najít co nejvýhodnější řešení, a právní služby tak vždy přizpůsobit každému jednotlivému případu.

V rámci občanského práva se zaměřuji především na:

Právo nemovitostí

Prodáváte či kupujete nemovitost? Potřebujete rozdělit pozemek, zřídit či zrušit služebnost? Nebo jste realitní makléř hledající trvalou či jednorázovou spolupráci při sepisu kupní smlouvy, smlouvy o úschově kupní ceny, zastupování před katastrem nemovitostí a ověření podpisů? Pak Vám mohu pomoci! Klienty se snažím co nejméně zatěžovat, proto v ideálním případě stačí jen jedna návštěva u mne v advokátní kanceláři a vše ostatní včetně návštěvy katastrálního úřadu a úhrady správního poplatku učiním za Vás.

Při sepisování smluv nevycházím z předpřipravených vzorů, ale snažím se vymyslet řešení, keré Vás nejlépe ochrání. Při provádění advokátních úschov využívám specializované bankovní účty zřízené pro konkrétní případ. Ve své praxi spolupracuji s realitními makléři a znaleckými ústavy. 

Smluvní právo

Potřebujete připravit nebo zkontrolovat smluvní dokumentaci? Vzory smluv na internetu jsou sice dostupné a zdarma, ale nikdy nepamatují na všechny aspekty případu, které je vždy třeba projít a vyjasnit si vzájemná práva a povinnosti. Pamatovali jste ve smlouvě na zajistění Vaší pohledávky, nebo v případě insolvenčního řízení smluvního partnera budete stát v dlouhé frontě s ostatními věřiteli? Co se stane, pokud dlužník závazek ze smlouvy nesplní? Je několikatileté souzení to, po čem doopravdy toužíte? Vstup do smluvního vztahu není radno podcenit, obraťte se proto na profesionála!

Servis ze smluvního práva poskytuji i podnikatelům, kdy samozřejmostí je i příprava obchodních podmínek pro fungování e-shopu, nastavení jednoduchého a účinného systému pro případ vymáhání pohledávek a vyjasnění veřejnoprávních povinností ve vztahům k orgánům veřejné moci (registrace k dani, konzultace či vyřízení živnostenských oprávnění atp.).

Dědické právo

V oblasti dědického práva Vám mohu nabídnout spolupráci při sepisování závětí či jiného dokumentu z oblasti pořízení pro případ smrti. V rámci úpravy rodinného majetku je možné využít i institutu darování pro případ smrti, na základě kterého vlastnické právo přechází až k okamžiku smrti pořizovatele - díky této smlouvě tak odpadnou starosti spojené s darováním nemovitosti tzv. na stáří, protože o střechu nad hlavou tak obdarovaní zůstavitele nemohou připravit.

Další oblastí, ve které Vám mohu v rámci dědického práva pomoci, je zastupování během pozůstalostního řízení u soudního komisaře (notáře). Klienty se snažím vždy maximálně ochránit, aby v rámci svého dědického práva nenabyli více dluhů (pasiv), než kolik nabudou majetku (aktiv). Ačkoli je mou základní snahou připravit dohodu dědiců, aby vše proběhlo hladce, tak Vám mohu pomoci i se sepisem žalob v oblasti dědického práva nebo s vyloučením nezpůsobilého dědice z dědického práva.

Přepravní právo

Jste přepravcem, objednatelem přepravy či zasílatelem, co se dostal se svým smluvním partnerem do nepříjemné situace? Nebo potřebujete nastavit smluvní dokumentaci včetně přepravních podmínek? Mohu Vám nabídnout své dlouholeté zkušenosti s uplatňováním práv klientů v oblasti přepravy věcí i osob, vnitrostátní i mezinárodní, a to včetně vymáhání pohledávek v zahraničí.