logo
+420 582 335 622
 Pracovní právo

Pracovní právo bylo plynutím času postupně vyděleno ze smluvní části občanského práva, a to pro specifickou ochranu zaměstnance a veřejnoprávní prvky, které jsou s pracovním poměrem spojeny. V rámci pracovního práva Vám mohu nabídnout své služby zejména v následujících oblastech:

Pracovněprávní dokumentace

Základem kvalitního pracovního poměru je kvalitní pracovní smlouva. Ze strany zaměstnance by měla být pevná, aby zaměstnanec vždy věděl, jaké podmínky jsou mu zaručeny a jaká práce mu může být přidělována. Ze strany zaměstnavatele by naopak měla být flexibilní, aby bylo možné zajistit pohyb zaměstnance mezi provozovnami, přidělování rozličné práce nebo úprava mzdy podle potřeb zaměstnavatele mzdovým výměrem.

Mimo pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich revizi Vám mohu nabídnout spolupráci při přípravě vnitřních předpisů zaměstnavatele, vzorových dokumentů souvisejících s pracovním poměrem nebo třeba i zakladatelské právní jednání odborové organizace.

Zánik pracovního poměru a ochrana

V rámci zániku pracovního poměru mohu pomoci jak zaměstnavateli, tak zaměstnanci. Ze strany zaměstnavatele můžeme nejprve zkonzultovat, zda a jakým způsobem je pracovní poměr možné zrušit. Tuto oblast není radno podceňovat, neboť způsobů skončení pracovního poměru je celkem 13! Příprava dokumentu, kterým bude pracovní poměr rozvázán, je samozřejmostí.

Ze strany zaměstnance mohu nabídnout spolupráci při sepisu žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru, kterou je možné spojit i s žalobou na zaplacení dlužné mzdy, platu nebo odměny z dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Nezapomeňte, prosím, že takovou žalobu je nezbytné podat do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit (u výpovědi uplynutím výpovědní doby, u okamžitého zrušení pracovního poměru doručením takového dokumentu). Při těchto soudních sporech mám bohaté zkušenosti se zastupováním zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Z hlediska problematiky rozvázání pracovního poměru si dovolím odkázat na svůj předchozí článek, který se jí věnuje detailněji.

Dlužná výplata, náhrada škody nebo pracovní úraz

Poslední oblast pracovního práva míří na peněžité nároky. Ty mohou vzniknout zaměstnanci vůči zaměstnavateli z titulu dlužné mzdy (nebo jiné odměny - platu, odměny z dohod o práci konané mimo pracovní poměr) nebo její náhrady, náhrady majetkové škody nebo náhrady nemajetkové újmy zejména pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Klientům mohu nabídnout i pomoc v případě, kdy se jejich zaměstnavatel dostane do platební neschopnosti, pro kterou nebude moci vyplácet mzdu nebo jinou odměnu.

Naopak zaměstnavatel může vůči zaměstnanci nárokovat zejména náhradu škody za porušení pracovních povinností (neomluvená absence, škoda na majetku, neuspokojivé výsledky), a to i v rámci řízení o určení neplatnosti výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru, pokud těmito způsoby rozvázal pracovní poměr zaměstnanec.