logo
+420 582 335 622
 Držitelé zbrojních průkazů

Poslední službou (co do počtu, nikoli co do důležitosti), kterou klientům nabízím, je zastupování v oblasti zbraní a střeliva. Ačkoli se primárně jedná o právo správní (žádost o vydání zbrojního půkazu, muniční licence, řízení o odnětí zbrojního průkazu), tak je tato oblast provázána i s právem občanským a trestním. Rozhodl jsem se proto vytvořit vlastní výšeč poskytovaných služeb. Na tuto oblast se zaměřuji i z toho důvodu, že jsem sám aktivním střelcem.

V rámci zbraní a střeliva tedy nabízím následující spolupráci:

a) zastoupení v řízeních podle zákona o zbraních a střelivu (zbrojní průkaz, muniční licence, nákupní povolení, výjimky, provozování střelnice, odnětí zbrojního průkazu aj.),

b) sepis smluvní dokumentace v oblasti zbraní a střeliva (kupní smlouvy, provozní řády střelnic, pracovněprávní dokumentace aj.),

c) zastupování držitelů zbrojních průkazů v řízeních o přestupcích týkajících se jejich spolehlivosti (občanské soužití, veřejný pořádek, majetek aj.),

d) zastupování držitelů zbrojních průkazů v trestním řízení se zaměřením na okolnosti vylučující protiprávnost (zejména nutná obrana, krajní nouze a oprávněné užití zbraně).

Své služby (nejen) v této oblasti nabízím jak soukromým osobám (držitelům zbrojních průkazů) tak osobám v jistém profesním postavení (příslušníci PČR, MP, AČR, Celní správy aj.).