logo
+420 582 335 622


Prohlášení advokáta o pravosti podpisu

 Prohlášení advokáta o pravosti podpisu

Tiskové prohlášení advokáta k otázce absence kulatého úředního razítka advokáta na žádostech o vydání voličských průkazů - proč prohlášení o pravosti advokáta nemusí (nesmí) obsahovat jeho kulaté úřední razítko.

Více..

Dříve vyslovené přání pacienta

 Dříve vyslovené přání pacienta

Má pacient právo vyjádřit své přání ohledně své další léčby pro případ, že toho nebude v budoucnu schopen? Co vše si může pacient přát a k čemu musí lékař přihlédnout? Má význam pokyn Do Not Resuscitate (DNR, anglicky neresuscitovat)?

Více..

Výpověď z pracovního poměru

 Výpověď z pracovního poměru

Dostali jste výpověď z pracovního poměru nebo Váš dosavadní pracovní poměr plánujete ukončit? Zjistěte, co je pro Vás nejvýhodnější! Zákon na stranu zaměstnance klade mnohé výhody, byla by škoda o nich nevědět.

Více..


Zástupný souhlas pacienta

 Zástupný souhlas pacienta

V případě nezpůsobilosti pacienta rozhodnout ohledně dalšího poskytování zdravotních služeb zákon stanovuje okruh osob, které mohou o dalším vývoji pacienta rozhodnout. Které to osoby jsou a jaký je další postup? Může takto zvolený zástupce pacienta ohroz

Více..

Výživné na (nezletilé) dítě

 Výživné na (nezletilé) dítě

Kdo je osobou povinnou k hrazení výživného na nezletilé dítě? Jakým způsobem se výše výživného určí ? Jak postupovat v případě, kdy výživné není hrazeno dobrovolně?

Více..

Informovaný souhlas a postup non lege artis

 Informovaný souhlas a postup non lege artis

Jaké však může mít následky situace, ve které není informovaný souhlas řádně udělen? Zakládá tato skutečnost sama o sobě právo na náhradu nemajetkové újmy?

Více..


Evidence skutečných majitelů

 Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů je neveřejných rejstřík, který je veden rejstříkovými soudy. Do této evidence se povinně zapisují údaje o tzv. skutečném majiteli právnické osoby. Jak je to s touto povinností se blíže dozvíte v tomto článku.

Více..