logo
+420 582 335 622

PF UP

Obecná část soukromého práva 1 (MOSP1)

Materiály jsou průběžně zveřejňovány na elektronické nástěnce a v týmu předmětu v MS Teams.

Pracovní a služební poměry 1 (PSPO1)

Přednášky:

 

FF UP

Právo pro překladatele 2

17. 2. 2022 - Ústavněprávní základy (PDF)

Právo pro překladatele 1

23. 9. 2021 - Úvod do studia práva, základy teorie práva a ústavního práva (PDF)

30. 9. 2021 - Úvod do studia soukromého práva (PDF)

7. 10. 2021 - Osoby v právu (PDF), opakování minulé lekce

14. 10. 2021 - Právní skutečnosti (PDF), opakování minulé lekce

21. 10. 2021 - Věcná práva (PDF), opakování minulé lekce

4. 11. 2021 - Obecná část závazkového práva (PDF)

11. 11. 2021 - Závazky ze smluv (PDF)

25. 11. 2021 - Závazky z deliktů (PDF)

2. 12. 2021 - Rodinné právo, dědické právo (PDF)

9. 12. 2021 - Pracovní právo, právo civilního procesu, právo obchodních korporací (PDF)

Přednášky z minulého akademického roku:

24. 9. 2020 - Úvod do studia práva, základy teorie práva a ústavního práva (PDF)

1. 10. 2020 - Úvod do studia soukromého práva (PDF)

8. 10. 2020 - Fyzické a právnické osoby, zastoupení, ochrana subjektivních práv (PDF)

15. 10. 2020 - Právní skutečnosti (PDF)

22. 10. 2020 - Věc, věcná práva (PDF)

29. 10. 2020 - Závazkové právo I. - Obecná část (PDF)

5. 11. a 12. 11. 2020 - Závazkové právo II. - Závazky ze smluv 1 a 2 (PDF)

19. 11. 2020 - Závazkové právo III. - Závazky z deliktů (PDF)

26. 11. 2020 - Rodinné právo. Dědické právo (PDF)

3. 12. 2020 - Právo obchodních korporací (PDF)

10. 12. 2020 - Právo civilního procesu (PDF

17. 12. 2020 - Pracovní právo (PDF)

 

PRIGO

Občanské právo II.

Dědické právo

Závazkové právo (PDF)

Občanské právo I.

Úvod do studia soukromého práva, vývoj, postavení fyzických osob, výklad práva a analogie (PDF)

Postavení fyzických a právnických osob, ochrana osobnosti, ochrana subjektivních práv (PDF)

Věci, právní skutečnosti, čas v právu (PDF)

Věcná práva k věci vlastní, věcná práva k věci cizí, katastr nemovitostí (PDF)

Podmínky pro získání zápočtu - splnění docházky a zisk alespoň 37 z 50 bodů:

- Účast povinná v rozsahu 50 % hodinové dotace, kdo však dosáhne účasti 70 % a více, dostane navíc 20 % bodů v jednom průběžném testu

- 2 x průběžný test: obecná část soukromého práva (max. 20 bodů), věcná práva (max. 10 bodů)

- Úspěšné vypracování klauzurní práce (max. 10 bodů)

- Sepis právního dokumentu: úvahy nebo procesního podání (max. 10 bodů)

Termíny průběžných testů:

- 4. 12. 2021 (obecná část soukomého práva)

- 8. 1. 2021 (věcná práva)

Studijní materiály:

- Úvodní prezentace (PDF)

- Skripta - ONDRÚŠ, M. Občanské právo I. Skripta. Ostrava: Ondrúš, 2020, 100 s. (PDF)

- Základní informační zdroje (PDF)

- Postmortální ochrana: rozsudek ve věci ochrany osobnosti zesnulého F. P. (PDF)

- Skripta k problematice právnických osob (PDF)

- Struktura občanskoprávního nároku + příklady (PDF)

 

Základy práva

Úvodní prezentace (PDF)

Přednášky (PDF)

Skripta (PDF)

 

Právo duševního vlastnictví

Úvodní prezentace (PDF)

Přednášky (PDF)

 

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO)

Pracovní právo (XPRCP, YPRCP)

Prezentace z výuky 18. 3. 2022 a 25. 3. 2022 (PDF)

Řízení lidských zdrojů (XRLZ, YRLZ)

Prezentace z výuky 12. 11. 2021 (PDF)

Studijní materiály (PDF)