logo
+420 582 335 622

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY S OHLEDEM NA ŠÍŘENÍ VIRU COVID-19

Aktualizace k 10. 3. 2020: S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN je veškerá vysokoškolská výuka od 11. 3. 2020 zrušena. Jako náhrada výuky mohou být zadány příklady na procvičení, sledujte fakultní informační systémy. V případě pochybností se obraťe na studijní oddělení fakulty. Namísto konzultačních hodin je možné využít konzultace přes email.


Studenti, na které by se měla vztahovat karanténa nebo kteří se dostali do styku s potenciálně nakaženými osobami výše uvedeným virem se po dobu karanténní doby a případného léčení nemusí účastnit předmětů s povinnou docházkou a jejich neúčast jim bude omluvena. Tuto skutečnost jsou studenti povinni sdělit na email jan.grepl01@upol.cz (pro studenty PF UP), grepl@prigo (studenti PRIGO) nebo grepl@aklichnovsky.cz (ostatní studenti). Studenti jsou v takovém případě na výzvu povinni prokázat důvodnost jejich neúčasti (např. fotokopií lékařské zprávy nebo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti).

Důrazně apeluji na všechny studenty z výše uvedených rizikových skupin, aby dodržovali karánténní opatření a léčebný režim a výuky se neúčastnili!


PF UP

Pracovní a služební poměry

Přednášky

- 12. 2. 2020, 19. 2. 2020: Úvod do pracovního práva, závislá práce, zásada pracovního práva, postup před vznikem... (PDF)

- 26. 2. 2020: Právní skutečnosti (PDF)

- 4. 3. 2020: Vznik pracovního poměru a jeho obsah (PDF)

- ONLINE: Změny pracovního poměru (PDF)

- ONLINE: Skončení pracovního poměru (PDF)

- ONLINE: Ucelený výklad problematiky pracovní a služebních poměrů (PDF)

Semináře

- 20. 2. 2020: Studenti si připraví kapitolu č. 1 z Praktika pracovního práva

- 27. 2. 2020: Praktikum kapitola 4 a 2

- 5. 3. 2020: Praktikum kapitoly 5 a 3

- 12. 3. 2020: Praktikum kapitoly 6 a 7

- ONLINE: Skončení pracovního poměru: pracovní list (PDF), rozsudek OS Domažlice a KS Plzeň sp. zn. 10Co 6/2013 (PDF), rozsudek OS Praha 7 sp. zn. 39 T 148/2016 (PDF), praktikum kapitola 8

Důležité informace

- Zápočet: aktivní účast (max. 2 povolené absence) + splnění zápočtového testu

- Zkouška: ústní zkouška z celého učiva, student vybírá dvě otázky, každou musí složit alespoň za "E"

 

Základy soukromého práva 2

- 26. 2. 2020: Uzavírání smluv (PDF)

- 4. 3. 2020: Ochrana slabší smluvní strany, ochrana spotřebitele (PDF)

- 8. 4., 15. 4. 2020: Deliktní právo I. a II.

- 22. 4. 2020: SEMINÁŘ - Nájemní vztahy

 

Základy soukromého práva 1

- Ochrana osobnosti 23. 10. 2019 (PDF)

- Zánik manželství, rodiče a děti 20. 11. 2019 (PDF)

Smluvní právo

- Smlouva o péči o zdraví 21. 10. 2019 (PDF)

 

PRIGO

Občanské právo II. - prezentace z přednášek umístěny níže!

9. 2. 2020 Dědické právo. Obecná část závazkového práva - pojem, vznik, obsah, kontraktace.

23. 2. 2020 Obecná část závazkového práva - změna, zánik, zajištění a utvrzení, ochrana spotřebitele a slabší smluvní strany

19. 4. 2020 Zvláštní část závazkového práva - vybrané smluvní typy

31. 5. 2020 Zvláštní část závazkového práva - náhrada újmy a škody, bezdůvodné obohacení

Aktualizované podmínky pro získání zápočtu s ohledem na opatření proti šíření pandemie viru COVID-19:

- Studentům bude udělen zápočet za vypracování jednoho z náhradních způsobů splnění zápočtů, pokud tak učiní do 18. 5. 2020. Studenti mají na výběr mezi sepsáním úvahy, procesního podání a smluvního dokumentu. ZADÁNÍ ZDE.

- Studenti, kteří nevyužijí možnost ad 1) podléhají písemnému zápočtovému testu, který organizuje studijní oddělení.

Podmínky pro získání zápočtu - splnění docházky a alespoň 3 ze 6 studijních povinností:

- Účast povinná v rozsahu 50 % hodinové dotace, kdo však dosáhne účasti 70 % a více, dostane navíc 2 bonusové body do průběžných testů

- 2 x průběžný test - max 20 bodů, pro splnění této podmínky je zapotřebí dosáhnout alespoň 14 bodů; pro uznání každého dílčího testu je tak zapotřebí dosáhnout alespoň 7 bodů z 10 možných (1. a 2. studijní povinnost)

- Kontrola právního dokumentu (např. kupní smlouva, nájemní smlouva atp.; 3. studijní povinnost)

- Úspěšné vypracovaní zadaného smluvního dokumentu (4. studijní povinnost): ZADÁNÍ ZDE

- Úspěšné vypracování vybraného procesního podání (5. studijní povinnost): ZADÁNÍ ZDE

- Sepis úvahy (6. studijní povinnost): ZADÁNÍ ZDE

Podmínky pro splnění zkoušky:

- Ústní zkouška v rozsahu Občanské právo II., celkem 24 okruhů, losují se dva (1-13 a 14-23)

- Příprava na zkoušku 10 minut, samotná zkouška 20 minut

- Okruhy a vypracované otázky pro ústní zkoušku: K DISPOZICI ZDE

- Termíny ústních zkoušek: K DISPOZICI ZDE, AKTUALIZACE 8. 6. 2020, AKTUALIZACE 17. 6. 2020

Termíny průběžných testů:

- 19. 4. 2020 (neděle)

- 31. 5. 2020 (neděle)

Studijní materiály:

- Úvodní prezentace (PDF)

- Prezentace na dědické právo (PDF)

- Prezentace na celé závazkové právo (PDF)

- Skripta - ONDRÚŠ, M. Občanské právo II. Skripta. Ostrava: Ondrúš, 2019, 70 s. (PDF)

- Základní informační zdroje (PDF)

- Struktura občanskoprávního nároku + příklady (PDF)

Občanské právo I.

21. 9. 2019 Úvod do studia soukromého práva, vývoj, postavení fyzických osob, výklad práva a analogie (PDF)

22. 11. 2019 Postavení fyzických osob, ochrana osobnosti, ochrana subjektivních práv (PDF)

22. 11. 2019 Základy práva právnických osob (PDF)

23. 11. 2019 Věci, právní skutečnosti, čas v právu (PDF)

6., 7. 12. 2019, 10. 1. 2020 Věcná práva k věci vlastní, věcná práva k věci cizí, katastr nemovitostí (PDF)

Podmínky pro získání zápočtu - splnění docházky a alespoň 2 ze 4 studijních povinností:

- Účast povinná v rozsahu 50 hodinové dotace, kdo však dosáhne účasti 70 a více, dostane navíc 2 body v jednom průběžném testu

- 2 x průběžný test - max 20 bodů, pro splnění této podmínky je zapotřebí dosáhnout alespoň 14 bodů pro uznání každého dílčího testu je tak zapotřebí dosáhnout alespoň 7 bodů z 10 možných (1. a 2. studijní povinnost)

- Úspěšné vypracování vybraného procesního podání (3. studijní povinnost): ZADÁNÍ ZDE

- Sepis úvahy (4. studijní povinnost): ZADÁNÍ ZDE

Termíny průběžných testů:

- 10. 1. 2020 (pátek)

Studijní materiály:

- Úvodní prezentace (PDF)

- Skripta - ONDRÚŠ, M. Občanské právo I. Skripta. Ostrava: Ondrúš, 2019, 100 s. (PDF)

- Základní informační zdroje (PDF)

- Postmortální ochrana: rozsudek ve věci ochrany osobnosti zesnulého F. P. (PDF)

- Skripta k problematice právnických osob (PDF)

- Struktura občanskoprávního nároku + příklady (PDF)