logo
+420 582 335 622

PF UP

Obecná část soukromého práva 1 (MOSP1)

Materiály jsou průběžně zveřejňovány na elektronické nástěnce a v týmu předmětu v MS Teams.

Pracovní a služební poměry (PSPO)

Přednášky:

24. 9. 2020 - Úvod do studia pracovního práva, postup před vznikem pracovního poměru (PDF)

8. 10. 2020 - Pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo hlavní pracovní poměr (PDF1, PDF2)

15. 10. 2020 - Změny pracovního poměru (PDF)

5. 11. 2020 - Skončení pracovního poměru (PDF)

19. 11. 2020 - Rozvržení pracovní doby, doby odpočinku (PDF)

3. 12. 2020 - Odměňování zaměstnanců (PDF)

13. 5. 2021 - Služební poměr (PDF)

 

FF UP

Právo pro překladatele 2

Přednášky jsou k dispozici ZDE (neplatí pro trestní právo)

18. 2. 2021 - Ústavněprávní základy organizace státu

8. 4. 2021 - Správní právo, obecná část

15. 4. 2021 - Správní právo, správní řízení

22. 4. 2021 - Správní právo, zvláštní část I

29. 4. 2021 - Správní právo, zvláštní část II

6. 5. 2021 - Správní právo, zvláštní část III

Právo pro překladatele 1

24. 9. 2020 - Úvod do studia práva, základy teorie práva a ústavního práva (PDF)

1. 10. 2020 - Úvod do studia soukromého práva (PDF)

8. 10. 2020 - Fyzické a právnické osoby, zastoupení, ochrana subjektivních práv (PDF)

15. 10. 2020 - Právní skutečnosti (PDF)

22. 10. 2020 - Věc, věcná práva (PDF)

29. 10. 2020 - Závazkové právo I. - Obecná část (PDF)

5. 11. a 12. 11. 2020 - Závazkové právo II. - Závazky ze smluv 1 a 2 (PDF)

19. 11. 2020 - Závazkové právo III. - Závazky z deliktů (PDF)

26. 11. 2020 - Rodinné právo. Dědické právo (PDF)

3. 12. 2020 - Právo obchodních korporací (PDF)

10. 12. 2020 - Právo civilního procesu (PDF

17. 12. 2020 - Pracovní právo (PDF)

 

PRIGO

Občanské právo II.

Podmínky pro získání zápočtu:

- Účast na výuce ve výši alespoň 50 %, za účast ve výši alespoň 70 % jsou uděleny 2 bonusové body do jednoho průběžného testu

- Splnění alespoň tří studijních povinností

- Splnění průběžného testu z dědického práva alespoň na 7 bodů z 10 (1. studijní povinnost)

- Splnění průběžného testu ze závazkového práva alespoň na 7 bodů z 10 (2. studijní povinnost)

- Kontrola právního dokumentu - např. kupní smlouva (3. studijní povinnost)

- Možnost náhradního splnění zápočtu - smlouva, procesní podání a úvaha (4. až 6. studijní povinnost) - online (PDF)

Podmínky pro získání zkoušky:

- Ústní zkouška (24 okruhů) – losují se dvě otázky (jen z LS), příprava 10 minut, vlastní zkouška 10 minut

Termíny průběžných testů:

- Dědické právo 10. 4. 2021

- Závazkové právo 30. 5. 2021

Studijní materiály:

- Úvodní prezentace (PDF), aktualizace úvodní prezentace 15. 5. 2021 (PDF)

- Dědické právo - prezentace (PDF)

- Závazkové právo - prezentace (PDF)

- Zkouškové okruhy + skripta (PDF)

 

Insolvenční právo

Studijní materiály:

- Úvodní prezentace (PDF)

- Skripta insolvenční právo (PDF)

- Skripta exekuční právo (PDF)

 

Simulovaná soudní jednání 1

Studijní materiály:

- Úvodní prezentace (PDF)

- ZECHA, Dalibor. Průběh jednání před soudem 2020 (online)

 

Občanské právo I.

Úvod do studia soukromého práva, vývoj, postavení fyzických osob, výklad práva a analogie (PDF)

Postavení fyzických a právnických osob, ochrana osobnosti, ochrana subjektivních práv (PDF)

Věci, právní skutečnosti, čas v právu (PDF)

Věcná práva k věci vlastní, věcná práva k věci cizí, katastr nemovitostí (PDF)

Podmínky pro získání zápočtu - splnění docházky a alespoň 2 ze 4 studijních povinností:

- Účast povinná v rozsahu 50 % hodinové dotace, kdo však dosáhne účasti 70 % a více, dostane navíc 2 body v jednom průběžném testu

- 2 x průběžný test - max 20 bodů, pro splnění této podmínky je zapotřebí dosáhnout alespoň 14 bodů pro uznání každého dílčího testu je tak zapotřebí dosáhnout alespoň 7 bodů z 10 možných (1. a 2. studijní povinnost)

- Úspěšné vypracování vybraného procesního podání (3. studijní povinnost): ZADÁNÍ ZDE

- Sepis úvahy (4. studijní povinnost): ZADÁNÍ ZDE

Termíny průběžných testů:

- 6. 12. 2020 (obecná část soukomého práva)

- 10. 1. 2021 (věcná práva)

Studijní materiály:

- Úvodní prezentace (PDF)

- Skripta - ONDRÚŠ, M. Občanské právo I. Skripta. Ostrava: Ondrúš, 2020, 100 s. (PDF)

- Základní informační zdroje (PDF)

- Postmortální ochrana: rozsudek ve věci ochrany osobnosti zesnulého F. P. (PDF)

- Skripta k problematice právnických osob (PDF)

- Struktura občanskoprávního nároku + příklady (PDF)

 

Základy práva

Úvodní prezentace (PDF)

Přednášky (PDF)

Skripta (PDF)

 

Právo duševního vlastnictví

Úvodní prezentace (PDF)

Přednášky (PDF)

 

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO)

Řízení lidských zdrojů (XRLZ, YRLZ)

Studijní materiály (PDF)

Úvod do studia soukromého a veřejného práva