logo
+420 582 335 622

 

Vzdělání

 • Gymnázium Jana Blahoslava v Přerově (2004 - 2012): osmileté studium v oboru Živé jazyky
 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2012 - 2017): pětileté magisterské studium v oboru Právo a právní věda
 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2017 - dosud): doktorské studium s tématem disertační práce Ukončování léčby pacienta

 

Pracovní zkušenosti

 • Mgr. Jan Grepl, advokát (5/2021 - doposud): advokát
 • Specialis s.r.o., advokátní kancelář Prostějov (5/2021 - doposud): trvale spolupracující advokát, vedoucí oddělení generální praxe
 • Specialis s.r.o., advokátní kancelář Prostějov (1/2021 - 5/2021): advokátní koncipient, vedoucí oddělení generální praxe
 • JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, advokát v Prostějově (2016 - 2021): do absolutoria stážista na pozici advokátní praktikant, následně advokátní koncipient
 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2019 - dosud): pedagog a přednášející z oblasti občanského práva, pracovního práva a zdravotnického práva, supervizor centra klinického právnického vzdělávání pro oblast občanského a pracovního práva
 • Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2020 - dosud): pedagog a přednášející z oblasti občanského práva, pracovního práva, správního práva a ústavního práva
 • VOŠ a VŠ Prigo Ostrava (2019 - dosud): pedagog a přednášející z oblasti občanského práva
 • Moravská vysoká škola Olomouc (2020 - dosud): pedagog a přednášející z oblasti občanského práva, pracovního práva a zdravotnického práva
 • Whisby s.r.o. (2019 - dosud): odborný školitel z oblasti soukromého práva, pracovního práva a ochrany osobních údajů
 • Mgr. et Mgr. Lenka Mrázková, advokát v Olomouci (2015 - 2016): stážista na pozici advokátní praktikant
 • Okresní soud v Přerově (2015, 2016): odborná stáž na soudě, úsek civilního práva a soudních výkonů rozhodnutí
 • Mgr. Pavel Kužílek a Mgr. Katarína Mihoková, advokátní kancelář v Přerově (2015): stážista na pozici advokátní praktikant
 • Studentská právní poradna Právnické fakulty Univerzity Palackého (2014 - 2015): právní poradce, zaměření na spotřebitelské a exekuční právo
 • Férová nemocnice (2014): právní poradce (projekt pořádaný Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci)
 • JUDr. Milan Otevřel, advokát v Přerově (2013 - 2014): stážista na pozici advokátní praktikant

Další zkušenosti

 

Bibliografie

FIALA, Ondřej, GREPL, Jan, Lichnovský, Ondřej. GDPR. Hmotné a procesní aspekty prakticky. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, 264 s. Eshop

GREPL, Jan. Práva pacienta související s vedením zdravotnické dokumentace. Právní rozhledy, 2020, č. 19, s. 663 a násl.

GREPL, Jan. Ukončování léčby pacienta. Právní rozhledy, 2020, č. 20, s. 698 a násl.

GREPL, Jan. Zásah do integrity dítěte. Právní rozhledy, 2020, č. 21, s. 733 a násl.

GREPL, Jan. Rozhodčí komise spolku. Právní rozhledy, 2020, č. 22, s. 780 a násl.

GREPL, Jan. Invazivní zásah do integrity pacienta. Právní rozhledy, 2020, č. 23-24, s. 816 a násl.

GREPL, Jan. Povinné testování zaměstnanců. Právní rozhledy, 2021, č. 23-24, s. 830 a násl.

GREPL, Jan. Závažnost porušení povinností zaměstnancem. Právní rozhledy, 2022, č. 2, s. 53 a násl.

GREPL, Jan. Aktuální otázky spojené s rozhodčí komisí spolku. In ŠMÍD, Ondřej, ČERNÝ, Michal, VACOVÁ, Radka (eds). Aktuální otázky soukromého práva. Olomouc: IURIDICUM OLOMOUCENSE O.P.S., 2018, s. 18 - 28. Ke stažení ZDE

GREPL, Jan. Některé aspekty ochrany osobnosti před zásahy psaným projevem. In KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, DÁVID, Radovan, JANOVEC, Michal (eds). Civilní status člověka. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 12 - 29. Ke stažení ZDE

GREPL, Jan. Ukončování léčby pacienta. In. ČAMDŽICÓVÁ, Sabina (ed). Právo v globalizované společnosti. Olomouc: IURIDICUM OLOMOUCENSE O.P.S., 2018, s. 213 - 220. Ke stažení ZDE

GREPL, Jan. Zásah do integrity dítěte. In ŠÍNOVÁ, Renáta (ed.). Participační práva dítěte v civilním soudním řízení. Sborník z konference. Brno: Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, 2020, s. 52 - 61. Ke stažení ZDE

GREPL, Jan. Práva pacienta související s vedením zdravotnické dokumentace. In. KŘEPELKA, Filip, LANČOVÁ, Petra, JANOVEC, Michal (eds). Ochrana soukromí a úprava nakládání s informacemi ve zdravotnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 21 - 35. Ke stažení ZDE

GREPL, Jan. Invazivní zákrok a zástupný souhlas. In JANOVEC, Michal, POHL, Jakub, ZAHRADNÍČKOVÁ, Marika, MALÝ, Jan, ŠÍP, Josef, FERFECKÝ, Jan (eds). Cofola 2020. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 981 - 994. Ke stažení ZDE

GREPL Jan. Dopad povinného testování zaměstnanců na právní vztahy. In JANOVEC, Michal, MALÝ, Jan, ŠÍP, Josef, POHL, Jakub, ZAHRADNÍČKOVÁ, Marika (eds.). Cofola 2021. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců. Část 1. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 37 - 51. Ke stažení ZDE

GREPL, Jan. Vodácký speciál I. Zvoní vodákům hrana? [online]. Epravo.cz, 13. července 2018 [cit. 15. března 2019]. Dostupné na https://www.epravo.cz/top/clanky/vodacky-special-i-zvoni-vodakum-hrana-107852.html.

GREPL, Jan. Jak je to s nepřítomností zaměstnance na pracovišti kvůli koronaviru? [online]. Epravo.cz, 15. dubna 2020 [cit. 30 dubna 2020]. Dostupné na: https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-je-to-s-nepritomnosti-zamestnance-na-pracovisti-kvuli-koronaviru-110892.html.